Đồng phạm với che dấu tội phạm, không tố giá tội phạm khác nhau như thế nào?

Đồng phạm:

+   Đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm.

+  Người xúi giục, người giúp sức, người tổ chức, người thực hành, đều là những người đồng phạm.

–    Người thực hành là người trực tiếp thực hiện tội phạm.

–    Người tổ chức là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy việc thực hiện tội phạm.

–    Người xúi giục là người kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Người giúp sức là người tạo những điều kiện tinh thần hoặc vật chất cho việc thực hiện tội phạm.

+   Phạm tội có tổ chức là hình thức phạm có tính toán trước, được thực hiện giữ nhiều người có kết cấu chặt chẽ.

Che giấu tội phạm

Người nào không hứa hẹn trước, nhưng sau khi biết tội phạm được thực hiện, đã che giấu người phạm tội, các dấu vết, tang vật của tội phạm hoặc có hành vi khác cản trở việc phát hiện, điều tra, xử lý người phạm tội, thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội che giấu tội phạm trong những trường hợp mà Bộ luật hình sự 1999 quy định.

Không tố giác tội phạm

+   Người nào biết rõ tội phạm đang đựơc chuẩn bị, đang được thực hiện hoặc đã được thực hiện mà không tố giác, thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội không tố giác tội phạm trong những trường hợp quy định tại Điều 313 của Bộ luật hình sự 1999.

+   Người không tố giác là ông, bà, cha, mẹ, con, cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người phạm tội chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp không tố giác các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác là tội đặc biệt nghiêm trọng quy định tại Điều 313 của Bộ luật hình sự 1999.

Liên hệ văn phòng luật Hồ Chí Minh:

Điện thoại: (08) 66 763 289 – 0977 880 381 – 0943.747.735

Email: luatnguyentran@gmail.com – lienhe@luatnguyentran.com

Dịch vụ liên quan