Mẫu đơn tố cáo

Mẫu đơn tố cáo : Mẫu đơn tố cáo, Mau don to caoCÔNG TY LUẬT HOÀN NHẤT hoạt động với đội ngũ Luật Sư, Luật Sư Tư Vấn Pháp Luật có trình độ chuyên môn cao sẽ tư vấn pháp luật cho quí khách hàng khi quí khách hàng có nhu cầu dịch vụ Mẫu đơn tố cáo. Khi quí khách hàng sử dụng nhu cầu Mẫu đơn tố cáo của Công Ty Luật chúng tôi sẽ hài lòng bởi vì công luật chúng tôi hoạt đông trong lĩnh vực Mẫu đơn tố cáo này có bề dày nhiều năm kinh nghiệm, điều này được chứng minh khi CÔNG TY LUẬT HOÀN NHẤT được xếp vào các công ty luật tại tphcm hoạt động thành công nhất trong lịnh vực dịch vụ tư vấn pháp luật, dịch vụ tư vấn pháp lý. Hãy đến với Công Ty Luật Hoàn Nhất chúng tôi để có được dịch vụ Mẫu đơn tố cáo hoàn hảo nhất

Mau don to cao, Mẫu đơn tố cáo

Mau don to cao : CONG TY LUAT HOAN NHAT hoat dong trong linh vuc nganh luat voi doi ngu Luat Su , Luat Su Tu Van Phap Luat co trinh do chuyen mon cao sẽ tu van phap luat cho khach hang co nhu cau Mau don to cao. Khi khach hang có nhu cầu sử dung dich vu Mau don to cao của Cong Ty Luat chung toi se hai long boi vi cong ty luat chung toi hoat dong trong linh vuc Mau don to cao nay co be day nhieu nam kinh nghiem, dien nay duoc chung minh khie CONG TY LUAT HOAN NHAT duoc xep vao cac cong ty luat tai tphcm hoat dong thanh cong nhat trong linh vuc dich vu tu van phap luat , dich vu tu phan phap ly . hay den voi Cong Ty Luat Hoan Nhat chung toi de co duoc dich vu Mau don to cao hoan hao nhat.

Mẫu đơn tố cáo

Mau don to cao, Mẫu đơn tố cáo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
---------------------------------- 

Địa danh, ngày …… tháng….năm ……

 ĐƠN TỐ CÁO

Kính gửi: ……………………………

Họ và tên người tố cáo:
CMND số:... ngày cấp:... nơi cấp:...
Địa chỉ:...

Tôi làm đơn này tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của: (họ tên, chức vụ, nơi công tác của người bị tố cáo)

Nay tôi đề nghị:...

Tôi xin cam đoan những nội dung tố cáo trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu cố tình tố cáo sai.

Người tố cáo
(ký và ghi rõ họ tên)