Mẫu đơn khiếu nại

Mẫu đơn khiếu nại : Mẫu đơn khiếu nại, Mau don khieu naiCÔNG TY LUẬT HOÀN NHẤT hoạt động với đội ngũ Luật Sư, Luật Sư Tư Vấn Pháp Luật có trình độ chuyên môn cao sẽ tư vấn pháp luật cho quí khách hàng khi quí khách hàng có nhu cầu dịch vụ Mẫu đơn khiếu nại. Khi quí khách hàng sử dụng nhu cầu Mẫu đơn khiếu nại của Công Ty Luật chúng tôi sẽ hài lòng bởi vì công luật chúng tôi hoạt đông trong lĩnh vực Mẫu đơn khiếu nại này có bề dày nhiều năm kinh nghiệm, điều này được chứng minh khi CÔNG TY LUẬT HOÀN NHẤT được xếp vào các công ty luật tại tphcm hoạt động thành công nhất trong lịnh vực dịch vụ tư vấn pháp luật, dịch vụ tư vấn pháp lý. Hãy đến với Công Ty Luật Hoàn Nhất chúng tôi để có được dịch vụ Mẫu đơn khiếu nại hoàn hảo nhất

Mau don khieu nai, Mẫu đơn khiếu nại

Mau don khieu nai : CONG TY LUAT HOAN NHAT hoat dong trong linh vuc nganh luat voi doi ngu Luat Su , Luat Su Tu Van Phap Luat co trinh do chuyen mon cao sẽ tu van phap luat cho khach hang co nhu cau Mau don khieu nai. Khi khach hang có nhu cầu sử dung dich vu Mau don khieu nai của Cong Ty Luat chung toi se hai long boi vi cong ty luat chung toi hoat dong trong linh vuc Mau don khieu nai nay co be day nhieu nam kinh nghiem, dien nay duoc chung minh khie CONG TY LUAT HOAN NHAT duoc xep vao cac cong ty luat tai tphcm hoat dong thanh cong nhat trong linh vuc dich vu tu van phap luat , dich vu tu phan phap ly . hay den voi Cong Ty Luat Hoan Nhat chung toi de co duoc dich vu Mau don khieu nai hoan hao nhat.

Mẫu đơn khiếu nại

Mau don khieu nai, Mẫu đơn khiếu nại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Địa danh, ngày …… tháng….năm ……

 

ĐƠN KHIẾU NẠI

 

Kính gửi: …………………………… (1)

 

            Họ và tên: ………………………(2); mã số hồ sơ…………………….(3)

            Địa chỉ: …………………………………………………………………..

            Khiếu nại: ………………………………………………………………(4)

            Nội dung khiếu nại: …………………………………………………….(5)

            …………………………………………………………………………….

            (Tài liệu, chứng cứ kèm theo, nếu có)

 

                                                                                                Người khiếu nại

                                                                                                (ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Hướng dẫn ghi đơn:

(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại

(2) Họ tên của người khiếu nại.

- Nếu là đại diện khiếu nại cho cơ quan, tổ chức thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình đại diện.

- Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ theo ủy quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.

(3) Nội dung này do cơ quan giải quyết khiếu nại ghi.

(4) Khiếu nại lần đầu (hoặc lần 2) đối với quyết định, hành vi hành chính của ai?

(5) Nội dung khiếu nại

- Ghi tóm tắt sự việc đến khiếu nại;

- Yêu cầu (đề nghị) của ngườu khiếu nại (nếu có);