Đơn kháng cáo hình sự

Đơn kháng cáo hình sự : Đơn đơn phương ly hôn,  Don don phuong ly honCÔNG TY LUẬT HOÀN NHẤT hoạt động với đội ngũ Luật Sư, Luật Sư Tư Vấn Pháp Luật có trình độ chuyên môn cao sẽ tư vấn pháp luật cho quí khách hàng khi quí khách hàng có nhu cầu dịch vụ Đơn kháng cáo hình sự. Khi quí khách hàng sử dụng nhu cầu Đơn kháng cáo hình sự của Công Ty Luật chúng tôi sẽ hài lòng bởi vì công luật chúng tôi hoạt đông trong lĩnh vực Đơn kháng cáo hình sự này có bề dày nhiều năm kinh nghiệm, điều này được chứng minh khi CÔNG TY LUẬT HOÀN NHẤT được xếp vào các công ty luật tại tphcm hoạt động thành công nhất trong lịnh vực dịch vụ tư vấn pháp luật, dịch vụ tư vấn pháp lý. Hãy đến với Công Ty Luật Hoàn Nhất chúng tôi để có được dịch vụ Đơn kháng cáo hình sự hoàn hảo nhất

Don khang cao hinh su, Đơn kháng cáo hình sự

Don khang cao hinh su : CONG TY LUAT HOAN NHAT hoat dong trong linh vuc nganh luat voi doi ngu Luat Su , Luat Su Tu Van Phap Luat co trinh do chuyen mon cao sẽ tu van phap luat cho khach hang co nhu cau Don khang cao hinh su. Khi khach hang có nhu cầu sử dung dich vu Don khang cao hinh su của Cong Ty Luat chung toi se hai long boi vi cong ty luat chung toi hoat dong trong linh vuc Don khang cao hinh su nay co be day nhieu nam kinh nghiem, dien nay duoc chung minh khie CONG TY LUAT HOAN NHAT duoc xep vao cac cong ty luat tai tphcm hoat dong thanh cong nhat trong linh vuc dich vu tu van phap luat , dich vu tu phan phap ly . hay den voi Cong Ty Luat Hoan Nhat chung toi de co duoc dich vu Don khang cao hinh su hoan hao nhat.

Đơn kháng cáo hình sự

 Don khang cao hinh su, Đơn kháng cáo hình sự

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

Địa danh, ngày….. tháng …… năm……

  ĐƠN KHÁNG CÁO 

Kính gửi: Toà án nhân dân (1)…………………

Người kháng cáo: (2)……………………………………………………….………..

Địa chỉ: (3) …………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………….

Là: (4)………………………….………………………………………………......... 

Kháng cáo: (5)……..………………………………………….…………….……..... 

……………………………………………………………………………………..... 

Lý do của việc kháng cáo: (6) ……………………………………………….……... 

………………………………………………………………………………………..

Yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết những việc sau đây: (7)………………………………………

Những tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo gồm có: (8) 

1…………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

Người kháng cáo (9)

(Ký tên hoặc điểm chỉ)

Họ và tên

 

Hướng dẫn cách ghi  mẫu đơn kháng cáo:

 

(1) Ghi tên Toà án đã xét xử sơ thẩm vụ án. 

-  Nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện Y, tỉnh ĐN); 

-  Nếu là  Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội). Cần ghi địa chỉ cụ thể của Toà án (nếu đơn kháng cáo được gửi qua bưu điện). 

(2) Nếu người kháng cáo 

-  Đối với cá nhân, thì ghi họ và tên của cá nhân đó; 

-  Đối với người kháng cáo là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó (ghi như đơn kháng cáo) và ghi họ và tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Người kháng cáo: Tổng công ty X do ông Nguyễn Văn A, Tổng giám đốc làm đại diện). 

(3) - Trường hợp người kháng cáo là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú  của họ(ví dụ: Địa chỉ: trú tại thôn B, xã C, huyện H, tỉnh T);

- Trường hợp người kháng cáolà cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Địa chỉ: có trụ sở tại số 20 phố NP, quận Đ, thành phố H). 

(4) Ghi tư cách pháp lý của người kháng cáo

 Ví dụ:  Ghi rõ là nguyên đơn  hay là bị đơn trong vụ án về tranh chấp hợp đồng vay tài sản; là người đại diện theo uỷ quyền của nguyên đơn Trần Văn Nam trú tại nhà số 34 phố X, quận H, thành phố H theo uỷ quyền ngày…tháng…năm…; là người đại diện theo uỷ quyền của Công ty XNK A do ông Nguyễn Văn Nam – Tổng Giám đốc đại diện theo giấy uỷ quyền ngày…tháng…năm…). 

(5) Ghi cụ thể kháng cáo bản án, quyết định sơ thẩm 

- Trường hợp kháng cáo toàn bộ bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật đó  như kháng cáo toàn bộ bản án dân sự sơ thẩm số 01/2006/DS-ST ngày 15-01-2006 của Toà án nhân dân tỉnh H. 

-  Trường hợp kháng cáo một phần  bản án  thì ghi rõ kháng cáo  ví dụ chỉ kháng cáo việc chia tài  sản  ngoài ra  các vấn đề khác giữ nguyên. 

(6) Ghi lý do cụ thể của việc kháng cáo: căn cứ kháng cáo 

(7) Nêu cụ thể từng vấn đề mà người kháng cáo yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết ví dụ như: 

- Yêu cầu  cộng nhận tài sản  đó là tài sản chung 

- Yêu cầu công nhận di chúc  đó là hợp pháp 

(8) Trường hợp có các tài liệu, chứng cứ bổ sung thì phải ghi đầy đủ tên các tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có:

 - Giấy tờ  chứng minh  tài sản đó đã được cho tặng; 

- Bản sao Giấy xác nhận nợ; 

- Bản sao Giấy đòi nợ…

 (9) -Trường   hợp  người kháng cáo là cá nhân, thì phải ký tên hoặc điểm chỉ và ghi rõ họ và tên của người kháng cáo đó; 

- Trường hợp người kháng cáo là cơ quan, tổ chức kháng cáo, thì người đại điện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức kháng cáo ký tên, ghi rõ họ và tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức.