Đơn kháng cáo dân sự

Đơn kháng cáo dân sự : đơn xin cấp phép xây dựng, don xin cap phep xay dungCÔNG TY LUẬT HOÀN NHẤT hoạt động với đội ngũ Luật Sư, Luật Sư Tư Vấn Pháp Luật có trình độ chuyên môn cao sẽ tư vấn pháp luật cho quí khách hàng khi quí khách hàng có nhu cầu dịch vụ Đơn kháng cáo dân sự. Khi quí khách hàng sử dụng nhu cầu Đơn kháng cáo dân sự của Công Ty Luật chúng tôi sẽ hài lòng bởi vì công luật chúng tôi hoạt đông trong lĩnh vực Đơn kháng cáo dân sự này có bề dày nhiều năm kinh nghiệm, điều này được chứng minh khi CÔNG TY LUẬT HOÀN NHẤT được xếp vào các công ty luật tại tphcm hoạt động thành công nhất trong lịnh vực dịch vụ tư vấn pháp luật, dịch vụ tư vấn pháp lý. Hãy đến với Công Ty Luật Hoàn Nhất chúng tôi để có được dịch vụ Đơn kháng cáo dân sự hoàn hảo nhất

Don khang cao dan su, Đơn kháng cáo dân sự

Don khang cao dan su : CONG TY LUAT HOAN NHAT hoat dong trong linh vuc nganh luat voi doi ngu Luat Su , Luat Su Tu Van Phap Luat co trinh do chuyen mon cao sẽ tu van phap luat cho khach hang co nhu cau Don khang cao dan su. Khi khach hang có nhu cầu sử dung dich vu Don khang cao dan su của Cong Ty Luat chung toi se hai long boi vi cong ty luat chung toi hoat dong trong linh vuc Don khang cao dan su nay co be day nhieu nam kinh nghiem, dien nay duoc chung minh khie CONG TY LUAT HOAN NHAT duoc xep vao cac cong ty luat tai tphcm hoat dong thanh cong nhat trong linh vuc dich vu tu van phap luat , dich vu tu phan phap ly . hay den voi Cong Ty Luat Hoan Nhat chung toi de co duoc dich vu Don khang cao dan su hoan hao nhat.

Đơn kháng cáo dân sự

 Don khang cao dan su, Đơn kháng cáo dân sự

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

 Địa danh, ngày      tháng      năm 

   ĐƠN KHÁNG CÁO

Kính gửi: Toà án nhân dân ..............

Người kháng cáo: .…………………………………

Địa chỉ: .……………………………………………

Là: ………………….……………………………..

Kháng cáo: .………………………………………

……………………………………………………………………………………

Lý do của việc kháng cáo: ……………………………………….……................

……………………………………………………………………………………

Yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết những việc sau đây:

................................................................................................................................

...............................................................................................................................

................................................................................................................................

...............................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................ .................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Những tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo gồm có:

1…………………………………………………………………………………

2…………………………………………………………………………………

3…………………………………………………………………………………

4…………………………………………………………………………………

                                                                                          Người kháng cáo

                                                                                       (Ký tên hoặc điểm chỉ)