Điều luật ép buộc người khác để chiếm đoạt tài sản

“Điều 135.

Tội cưỡng đoạt tài sản

 1. Người nào dùng nhiều thủ đoạn, bạo lực, vũ lực uy hiếp tinh thần của nạn nhân nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.
 2. Phạt tù từ ba năm đến mười năm nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây:
 3. A) Có tổ chức;
 4. B) Có tính chất chuyên nghiệp;
 5. C) Tái phạm nguy hiểm;
 6. D) Tài sản chiếm đoạt có giá trị từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng;

Đ) Gây hậu quả nghiêm trọng.

 1. Phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây:
 2. A) Tài sản chiếm đoạt được có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;
 3. B) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.
 4. Phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây:
 5. A) Tài sản chiếm đoạt được có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên;
 6. B) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
 7. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.”.

Tội cưỡng đoạt tài sản được thực hiện bằng hành vi đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác nhau uy hiếp tinh thần, buộc người có trách nhiệm về tài sản giao nộp tài sản nếu không giao nộp tài sản họ sẽ bị áp dụng dùng vũ lực hoặc sẽ bị gây thiệt hại đến nhân thân.

Dịch vụ liên quan