Điều kiện được miễn hoặc không phải thực hiện nghĩa vụ

Điều 41 luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định về các trường hợp được miễn,hoãn nghĩa vụ quân sự:

Điều 41: Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ:

 1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:
 2. a) Không có điều kiện sức khỏe để phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;
 3. b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;
 4. c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;
 5. d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

 1. e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo chứng nhận của xã hội;
 2. g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.
 3. Đối với công dân được miễn nhập ngũ:
 4. a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;
 5. b) Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;
 6. c) Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;
 7. d) Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;

Dịch vụ liên quan