Điều kiện để thành lập chi nhánh tại Việt Nam

Các nhà đầu tư nước ngoài muốn thành lập chi nhánh tại thị trường Việt Nam khi có đủ các điều kiện sau:

– Là thương nhân được pháp luật nước nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh công nhận hợp pháp;

– Đã hoạt động không dưới 05 năm, kể từ khi thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp.

Giấy phép thành lập Chi nhánh tại Việt Nam của thương nhân nước ngoài có thời hạn 05 năm nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài nếu giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân nước ngoài trong trường hợp có quy định thời hạn.

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép

Bộ Công Thương cho phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài.

Một số điều kiện để thành lập chi nhánh tại Việt Nam:

Các giấy tờ do cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp hay xác nhận phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và dịch ra tiếng Việt; mọi bản sao đều phải có công chứng của các cơ quan thẩm quyền.

Bản sao các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp hay xác nhận phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 

Các trường hợp không được cấp giấy phép kinh doanh:

– Cần phải đáp ứng được các quy đinh của mục 1.

– Thương nhân nước ngoài chỉ kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

– Nhà đầu tư đề nghị cấp phép giấy thành lập chi nhánh trong thời gian 02 năm.

– Có bằng chứng cho thấy việc thành lập Chi nhánh gây phương hại đến quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức, phù hợp với thuần phong mỹ tục của nhân dân Việt Nam.

– Cần phải nộp hồ sơ hợp lệ và đầy đủ yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép.

Trên là một số chia sẻ của chúng tôi về dịch thành lập chi nhánh tại Việt Nam. Nếu như gặp khó khăn về các thủ tục thành lập hãy đến công ty luật Nguyễn Trần để được tư vấn chăm sóc một cách nhiệt tình nhất.

Dịch vụ liên quan