Dịch vụ sau cấp phép đầu tư

capphepCông ty Luật Nguyễn Trần và Cộng sự chuyên tư vấn luật và cung cấp các dịch vụ sau cấp phép đầu tư cho thương nhân nước ngoài như:

Tư vấn pháp luật và dịch vụ sau cấp phép đầu tư

– Tư vấn về giấy phép xây dựng

– Tư vấn về thủ tục thuế, lao động, tài chính…

– Tư vấn các thủ tục liên quan khác đến việc triển khai dự án

Tư vấn thông tin thị trường và kết nối các cơ hội đầu tư

– Dịch vụ cung cấp thông tin thị trường

– Dịch vụ giới thiệu và kết nối cơ hội đầu tư

– Dịch vụ tìm kiếm cơ hội đầu tư

– Dịch vụ hỗ trợ mua và bán doanh nghiệp

Dịch vụ hỗ trợ sau khi thành lập:

– Tư vấn thủ tục cấp và gia hạn visa

– Dịch vụ xin giấy phép lao động đối với lao động nước ngoài.

– Tư vấn kê khai mua bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho người nước ngoài

– Dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng

Ngoài các dịch vụ tư vấn trên thì chúng tôi còn tư vấn về các vấn đề luật khác như: Khai nhận di sản thừa kế

Dịch vụ liên quan