Dịch vụ hỗ trợ các doanh nghiệp sau khi thành lập tại TPHCM

Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp tại tphcm bao gồm cả dịch vụ tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp. Cụ thể hơn, công ty luật Nguyễn Trần và Cộng Sự sẽ tư vấn và hỗ trợ Khách hàng thực hiện những nội dung công việc dưới đây:

Đăng ký doanh nghiệp:

– Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân hoặc tổ chức, thành lập Công ty cổ phần, Công ty TNHH 2 TV trở lên, Công ty TNHH 1 TV, Công ty hợp danh, …

– Đăng ký thành lập Chi nhánh;

– Đăng ký thành lập Văn phòng đại diện;

– Đăng ký thành lập Địa điểm kinh doanh;

– Đăng ký thay đổi địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện:

– Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở, thay đổi Người đại diện theo pháp luật;

– Đăng ký chuyển nhượng vốn/cổ phần, thay đổi cổ đông/thành viên;

– Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh, thay đổi tên công ty;

– Đăng ký thay đổi vốn điều lệ;

– Đăng ký thông báo công khai thông tin doanh nghiệp trên Cổng thông tin Quốc Gia;

Quản trị doanh nghiệp:

– Tư vấn các ý kiến quan điểm, quy định pháp luật đối với các vấn đề liên quan đến tổ chức, điều hành, quản lý, quản trị trong doanh nghiệp;

– Tư vấn về điều kiện đối với các cuộc họp Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên …;

– Tư vấn giấy tờ, chứng cứ: Giấy mời họp; Biên bản họp, Quyết định, Nghị quyết Hội đồng quản trị/Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên;

– Tư vấn, soạn thảo các giấy tờ, tài liệu: Giấy chứng nhận có sỡ hữu cổ phần; Sổ thành viên/cổ đông; Quyết định bổ nhiệm/miễn nhiêm; Giấy ủy quyền;

– Tư vấn xây dựng và soạn thảo, chỉnh sửa Điều lệ doanh nghiệp;

– Tư vấn, soạn thảo các tài liệu, văn bản: Quy chế tổ chức hoạt động; Quy chế khen thưởng kỷ luật; chỉnh sửa Quy chế tiền lương; Quy chế tuyển dụng và các tài liệu quản lý, tổ chức hoạt động khác của công ty;

Liên hệ: DỊCH VỤ TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI TPHCM

Website: http://www.luatsuhcm.vn/
Địa chỉ: Số 186Bis Trần Quang Khải, p.Tân Định, q.1, Tp.HCM
Điện thoại: (08) 66 763 289 – 0977 880 381 – 0943.747.735
Email: luatnguyentran@gmail.com – lienhe@luatnguyentran.com

Dịch vụ liên quan