Vô cớ đánh người trong gia đình bị tội gì?

Điều 49. Hành vi xâm phạm đến sức khỏe của người khác

 1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với hành vi đánh đập gây thương tích cho thành viên gia đình.
 2. Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
 3. a) Sử dụng các công cụ, phương tiện hoặc các vật dụng khác gây thương tích cho thành viên gia đình;
 4. b) Không kịp đưa nạn nhân đi chữa trị hoặc rũ bỏ trách nhiệm , trừ trường hợp nạn nhân từ chối.
 5. Biện pháp khắc phục hậu quả:
  Buộc xin lỗi công khai khi nạn nhân có yêu cầu đối với các hành vi quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.”

Điều 104. Tội cố ý gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người khác

 1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:
 2. a) Dùng hung khí, vũ lực nguy hiểm gây hại cho nhiều người;
 3. b) Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân;
 4. c) Phạm tội nghiêm trọng đối với một người hoạc nhiều người;
 5. d) Đối với trẻ em, phụ nữ đang có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;

đ) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

 1. e) Có tổ chức;
 2. g) Trong thời gian đang bị tạm giữ, tạm giam hoặc đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục;
 3. h) Thuê người gây thương tích hoặc là người được thuê gây thương tích;
 4. i) Có tính chất côn đồ hoặc tái phạm nguy hiểm;
 5. k) Để cản trở người thi hành công vụ hoặc vì  lý do công vụ của nạn nhân.
 6. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60% hoặc từ 11% đến 30%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.
 7. Phạm tội gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật  từ  61% trở lên hoặc dẫn đến chết người hoặc từ 31% đến 60%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

Dịch vụ liên quan