Tư vấn ly hôn

Nguyễn Trần và Cộng sự nhận tư vấn, hỗ trợ cho đương sự các thủ tục ly hôn như: – Chuẩn bị hồ sơ pháp lý ly hôn. – Tư vấn và bảo vệ quyền lợi về tài sản của đương … Đọc tiếp “Tư vấn ly hôn”

Luật sư tranh tụng

Công ty Luật Nguyễn Trần và Cộng sự nhận bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng tại Tòa án nhân dân các cấp, với đội ngũ luật sư có nhiều kinh nghiệm, Nguyễn Trần và Cộng sự sẽ đáp ứng tốt nhất … Đọc tiếp “Luật sư tranh tụng”

Dịch vụ luật sư tranh tụng là một trong những thế mạnh được khách hàng đánh giá cao của chúng tôi, với đội ngũ luật sư chuyên biệt về từng lĩnh vực và các cộng sự giàu kinh nghiệm, sự hiểu biết toàn diện và đầy đủ về pháp luật Việt Nam, Công ty Luật Nguyễn Trần và Cộng sự nhận cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật cho khách hàng trong các lĩnh vực:

– Dân sự: Tranh tụng bảo vệ quyền lợi của đương sự trong các tranh chấp tại Tòa án, các thủ tục thừa kế lập di chúc, tư vấn ly hôn,…

– Kinh tế, Doanh nghiệp: Tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp, tranh tụng bảo vệ quyền lợi của đương sự trong các tranh chấp kinh tế thương mại, thu hồi các khoản nợ khó đòi, tư vấn soạn thảo hợp đồng,…

– Đất đai: Tư vấn, bảo vệ quyền lợi của đương sự trong các tranh chấp đất đai, hỗ trợ các thủ tục hợp thức hóa, mua bán, tặng cho, …

– Hình sự: Tư vấn bào chữa cho bị can, bị cáo trong các vụ án hình sự

– Lao động: Tư vấn luật cho người lao động, người sử dụng lao động; Soạn thảo hợp đồng, nội quy, quy chế lao động, thoả ước lao động tập thể; Tư vấn giải quyết các tranh chấp lao động; Xin giấy phép lao động cho người nước ngoài, …

Dịch vụ luật sư tranh tụng

Dịch vụ luật sư tranh tụng là một trong những thế mạnh được khách hàng đánh giá cao của chúng tôi, với đội ngũ luật sư chuyên biệt về từng lĩnh vực và các cộng sự giàu kinh nghiệm, sự hiểu biết toàn diện và đầy đủ về pháp luật Việt Nam, Công ty Luật Nguyễn Trần và Cộng sự nhận cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật cho khách hàng trong các lĩnh vực:

– Dân sự: Tranh tụng bảo vệ quyền lợi của đương sự trong các tranh chấp tại Tòa án, các thủ tục thừa kế lập di chúc, tư vấn ly hôn,…

– Kinh tế, Doanh nghiệp: Tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp, tranh tụng bảo vệ quyền lợi của đương sự trong các tranh chấp kinh tế thương mại, thu hồi các khoản nợ khó đòi, tư vấn soạn thảo hợp đồng,…

– Đất đai: Tư vấn, bảo vệ quyền lợi của đương sự trong các tranh chấp đất đai, hỗ trợ các thủ tục hợp thức hóa, mua bán, tặng cho, …

– Hình sự: Tư vấn bào chữa cho bị can, bị cáo trong các vụ án hình sự

– Lao động: Tư vấn luật cho người lao động, người sử dụng lao động; Soạn thảo hợp đồng, nội quy, quy chế lao động, thoả ước lao động tập thể; Tư vấn giải quyết các tranh chấp lao động; Xin giấy phép lao động cho người nước ngoài, …