Cướp giật tài sản của người khác bị phạt bao nhiêu năm tù?

Tùy theo giá trị của tài sản là bao nhiêu thì các mức hình phạt sẽ khác nhau, sẽ chia thành các trường hợp như sau:

+ Giá trị của tài sản cướp được dưới 50 triệu đồng thì mức hình sẽ từ dưới 1 năm.

+ Giá trị của tài sản cướp được từ 50 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng- gây hậu quả nghiêm trọng thì sẽ bị xử phạt theo khoản 2 (ba năm đến mười năm tù)

+ Giá trị của tài sản cướp được từ 500 triệu đồng đến dưới một tỷ năm trăm triệu đồng- gây hậu quả rất nghiêm trọng, xử phạt theo khoản 3 ( bảy năm đến mười lăm năm)

+ Giá trị của tài sản cướp được từ một tỷ năm trăm triệu đồng trở lên- gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; xử phạt theo khoản 4 từ 15 năm tù trở lên và có thể chung than tùy vào mức nghiêm trọng vụ án.

Tùy vào nhiều trường hợp mà có thể được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, sẽ không bị áp dụng mức cao nhất của khung hình phạt, còn việc bị phạt bao nhiêu năm tù là do Hội đồng xét xử quyết định.

Một số tình tiết khác tham khảo để vận dụng để giảm nhẹ tối đa mức phạt, cụ thể:

– Người phạm tội đã ngăn chặn, làm giảm bớt tác hại của tội phạm;

– Phạm tội trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng;

– Phạm tội trong trường hợp vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết;

– Phạm tội trong 1 hoàn cảnh nào và không phải do mình gây ra;

– Phạm tội nhưng chưa gây ra nhiều thiệt hại lớn;

– Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng;

– Phạm tội vì bị người khác đe doạ, cưỡng bức;

– Phạm tội do lạc hậu;

– Người phạm tội là phụ nữ có thai;

– Người phạm tội là người già;

– Người phạm tội là người có bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;

– Người phạm tội tự thú;

– Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải;

– Người phạm tội tích cực giúp đỡ các cơ quan có trách nhiệm phát hiện, điều tra tội phạm;

– Người phạm tội đã lập công chuộc tội;

– Người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc  công tác.

Dịch vụ liên quan