Tổ chức sử dụng ma túy trái phép bị tội gì?

Công ty tư vấn pháp luật xin tư vấn với các bạn

Người nào đã có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất cứ mọi hình thức nào, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

 1. Một số trường hợp phạm tội sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:
 2. a) Phạm tội nhiều lần;
 3. b) Đối với nhiều người;
 4. c) Đối với nhiều người chưa vị thành niên đủ 13 tuổi trở lên;
 5. d) Đối với phụ nữ mà biết là đang có thai;

đ) Đối với người đang cai nghiện;

 1. e) Gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;
 2. g) Gây bệnh nguy hiểm cho người khác;
 3. h) Tái phạm nguy hiểm.
 4. Một số trường hợp phạm tội gây ảnh hưởng nghiêm trọng hơn, thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm:
 5. a) Gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc gây chết người;
 6. b) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nhiều người mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;
 7. c) Gây bệnh nguy hiểm cho nhiều người;
 8. d) Đối với trẻ em dưới 13 tuổi.
 9. Phạm tội thuộc trong những trường hợp khác nặng nhất, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân, hoặc tử hình.
 10. a) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nhiều người mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên;
 11. b) Gây chết nhiều người hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác.
 12. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến năm trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.”

Dịch vụ liên quan