Giấy cam kết

Giấy cam kết : Giấy cam kết, Giay cam ketCÔNG TY LUẬT HOÀN NHẤT hoạt động với đội ngũ Luật Sư, Luật Sư Tư Vấn Pháp Luật có trình độ chuyên môn cao sẽ tư vấn pháp luật cho quí khách hàng khi quí khách hàng có nhu cầu dịch vụ Giấy cam kết. Khi quí khách hàng sử dụng nhu cầu Giấy cam kết của Công Ty Luật chúng tôi sẽ hài lòng bởi vì công luật chúng tôi hoạt đông trong lĩnh vực Giấy cam kết này có bề dày nhiều năm kinh nghiệm, điều này được chứng minh khi CÔNG TY LUẬT HOÀN NHẤT được xếp vào các công ty luật tại tphcm hoạt động thành công nhất trong lịnh vực dịch vụ tư vấn pháp luật, dịch vụ tư vấn pháp lý. Hãy đến với Công Ty Luật Hoàn Nhất chúng tôi để có được dịch vụ Giấy cam kết hoàn hảo nhất

Giay cam ket, Giấy cam kết

Giay cam ket : CONG TY LUAT HOAN NHAT hoat dong trong linh vuc nganh luat voi doi ngu Luat Su , Luat Su Tu Van Phap Luat co trinh do chuyen mon cao sẽ tu van phap luat cho khach hang co nhu cau Giay cam ket. Khi khach hang có nhu cầu sử dung dich vu Giay cam ket của Cong Ty Luat chung toi se hai long boi vi cong ty luat chung toi hoat dong trong linh vuc Giay cam ket nay co be day nhieu nam kinh nghiem, dien nay duoc chung minh khie CONG TY LUAT HOAN NHAT duoc xep vao cac cong ty luat tai tphcm hoat dong thanh cong nhat trong linh vuc dich vu tu van phap luat , dich vu tu phan phap ly . hay den voi Cong Ty Luat Hoan Nhat chung toi de co duoc dich vu Giay cam ket hoan hao nhat.

Giấy cam kết

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------- 

 

GIẤY CAM KẾT

Hôm nay, ngày… tháng…  năm…, tại…, tôi là:

Họ và tên

Quốc tịch:

Nam/nữ:

 Sinh ngày:

CMND số:… cấp ngày… tại công an…

Hộ khẩu thường trú:…

Tôi lập Giấy này để cam kết sự việc như sau:

Nội dung sự việc: (ghi rỏ nội dung sự việc)

Tôi xin cam kết: Tôi lập giấy này là hoàn toàn tự nguyện. Nội dung tôi trình bày ở trên là sự thật và không nhằm trốn trách bất kỳ một nghĩa vụ nào mà tôi phải thực hiện. Nếu có điều gì không đúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi đã đọc lại nội dung giấy này, hiểu rõ và ký tên dưới đây.

 

Xác nhận
của Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)

 

Người cam kết
(ký ghi rỏ họ tên)