Cách Thức Ủy quyền khai nhận di sản thừa kế

Cách Thức Ủy quyền khai nhận di sản thừa kế

Hỏi:Tôi cần hỗ trợ thông tin như sau: ông bà nội tôi đã không còn từ rất lâu, thời trẻ dành dụm ông bà mua được hai miếng đất, nhưng vấn đề là trước lúc mất lại không để lại bất cứ di chúc hay dặn dò gì với con cháu. Ông bà có cả thảy ba người con trai và hai người con gái. Hai người lại vừa mất do tai nạn. Sau khi thống nhất trong gia đình, tất cả mọi người đều đã đồng ý ủy quyền cho anh cả đứng tên trên các giấy tờ sở hữu đất. Vậy bây giờ luật sư cho tôi hỏi. Nếu như người anh cả muốn bán đất và chia đều ra cho mọi người, nhưng một trong bốn người không đồng ý với cách chia trên thì trường hợp này tài sản đó sẽ giải quyết như thế nào ? Rất cảm ơn luật sư.

Cách Thức Ủy quyền khai nhận di sản thừa kế

Luật sư tư vấn: Đầu tiên cảm ơn anh đã tin tưởng và đặt các câu hỏi thắc mắc về khai nhận di sản thừa kế cho văn phòng luật sư Nguyễn Trần & Cộng sự. Ban luật sư tư vấn chúng tôi xin tư vấn cho trường hợp của anh như sau:

Trường hợp một: Nếu như việc ủy quyền cho anh cả đứng tên có văn bản ủy quyền rõ ràng thì anh cả chỉ là người đại diện về mặt pháp lý cho những người thừa kế, cụ thể ở đây là năm người con, việc này hoàn toàn không làm mất đi quyền thừa kế vốn có.

Khi việc phân chia tài sản sảy ra vấn đề, thì lúc này những người thừa kế, cụ thể ở đây là 5 người con, có thể tự thỏa thuận riêng với nhau để phân chia tài sản. Trường hợp nếu không tự thỏa thuận được với nhau, cụ thể ở đây là có một người không đồng ý với cách phân chia với bốn người còn lại, nghĩa là có sự tranh chấp về vấn đề phân chia tài sản thừa kế thì có quyền khởi kiện ra tòa án yêu cầu phân chia di sản thừa kế.

Anh chị có thể xem thêm thông tin về thủ tục khai nhận di sản thừa kế, khai nhận di sản thừa kế không có di chúc. Hoặc có thể liên hệ với văn phòng luật sư Nguyễn Trần và Cộng sự để có thể được tư vấn về vấn đề khai nhận di sản thừa kế. Xin cảm ơn

Dịch vụ liên quan