Bồi thường thiệt hại do vi phạm quy tắc an toàn lao động

Bồi thường thiệt hại do vi phạm quy tắc an toàn lao động

“Điều 227. Tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người

Người nào vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở  những nơi đông người gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

Phạt tù từ ba năm đến mười  năm nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây

a) Là người có trách nhiệm về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở  những nơi đông người;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Phạt tù từ bảy năm đến mười hai năm nếu phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng

Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một  năm đến năm năm.”

Cấu thành tội vi phạm quy định về an toàn trong lao động:

– Khách thể: Xâm phạm đến sự an toàn trong lao động ở nơi sản xuất hoặc những nơi đông người.

– Chủ thể: Người trong độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 12 Bộ luật hình sự 1999, có khả năng nhận thức và làm thủ hành vi của mình.

Dịch vụ liên quan